Welkom

Per boeking kunt u maximaal 12 toegangskaarten bestellen
voor de Koninklijke Stallen. Kinderen t/m 4 jaar wordt gratis
toegang verleend. Zij dienen wel in het bezit te zijn van een
op naam gestelde toegangskaart, maar deze telt niet mee in het
maximaal te bestellen aantal kaarten.